ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum határozza meg a www.naturalswiss.hu weboldal és felhasználói között létrejött szerződési feltételeket, melyek a weboldalon rendelkezésre álló Szolgáltatások használatára vonatkoznak, valamint szabályozza a weboldal és felhasználói közötti kapcsolatot.

I. Általános rendelkezések

Fogalom meghatározás

1. Cikk

A jelen szerződési feltételekben foglaltak szerint az alább felsorolt kifejezések és fogalmak az alábbiakra vonatkoznak:

 

A www.naturalswiss.hu egy weboldal – a Herbal Life s.r.o. (Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno, IČO: 47 855 789 SK2024132649) tulajdonában álló virtuális információforrás az Interneten, mely a Herbal Life s.r.o. termékeit és szolgáltatásait mutatja be, és lehetőséget biztosít az oldal felhasználói számára, hogy különböző szolgáltatásokat igénybe vegyenek, valamint hogy az oldalon található hiperhivatkozások segítségével a NaturalSwiss  szerverén vagy más, a cég irányítása alá nem tartozó szerveren tárolt információforrásokhoz hozzáférjenek. A Herbal Life s.r.o.-ot az alábbi postai címmel jegyezték be: Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno,

Herbal Life s.r.o. biztosítja a jelen szerződési feltételek szerinti szolgáltatásokat, a www.naturalswiss.hu weboldalon keresztül, amelyet kezel és fenntart.

A “Szolgáltatások” azok a szolgáltatások és források, melyeket a Herbal Life s.r.o. a www.naturalswiss.hu felhasználói számára biztosít a www.naturalswiss.hu alatti weboldalon keresztül, beleértve a jelen katalógusban /terméklistán / szereplő termékeket és más szolgáltatásokat, melyek folyamatosan bővülhetnek és változhatnak.

A “Felhasználó” az a természetes személy, aki a Herbal Life s.r.o. által biztosított Szolgáltatásokat a www.naturalswiss.hu weboldalon keresztül igénybe veszi, miután a későbbiekben részletezett regisztrációs követelményeknek eleget tett. A felhasználó a szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll.

“Szándékos visszaélésnek” minősül minden olyan tett vagy szándék, mely az Internet etikájával összeférhetetlen, vagy az Internethez vagy más azzal kapcsolatos hálózathoz kapcsolódó személyeknek kárt okoz, valamint minden olyan tett, mely bűntettnek vagy közigazgatási szabálysértésnek minősül az alkalmazandó jog rendelkezései szerint. Szándékos visszaélésnek minősül nem kizárólagosan minden az alábbiakban felsorolt tett vagy kísérlet: flooding, a forrásokhoz való hozzáférés más felhasználói jogainak, nevének és jelszavának felhasználásával, a rendszer hibáinak felhasználása saját célokra, illetve információszerzés érdekében (HACK), olyan tett, mely ipari kémkedésnek vagy szándékos rongálásnak minősül, a rendszer vagy az információ forrásfeltörése, megrongálása vagy tönkretétele (CRACK), engedély nélküli távoli irányításra kifejlesztett rendszerek továbbítása (Trójai vírusok), vírusok telepítése, az Internet vagy más kapcsolódó hálózatok felhasználóinak általános felhasználását zavaró vagy gátló tettek, stb.

A “Webhely” egy bizonyos, az Interneten elérhető tárhely, mely egy egységes cím (URL) és egy HTTP, HTTPS vagy más általános protokollon keresztül érhető el, mely fájlok, programok, szövegek, képek, fényképek vagy más anyagok és források összességét jelenti.

A “Weboldal” a webhely egyik része.

Az “IP cím” egy egyedi azonosítószám, melyet az egyes számítógépek, weboldalak vagy felhasználói forrás mellé rendelnek, mely lehetővé teszi a felhasználók internetes helyének meghatározását.

A “Felhasználói fiók” a www.naturalswiss.hu webhely egy adott része, mely a Herbal Life s.r.o. által tárolt, és a szerződés megkötésekor igényelt felhasználói információkat tartalmazza. A felhasználói fiók kizárólag felhasználói név és jelszó segítségével érhető el. A felhasználói fiók lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy olyan szolgáltatásokat is igénybe vegyen, melyekhez a www.naturalswiss.hu adatbázisba történő előzetes regisztráció szükséges, valamint lehetővé teszi a szolgáltatások igénybevételének lemondását, a regisztráció során megadott adatok módosítását, a jelszó megváltoztatását és egyéb funkciókat.

“Információs rendszer” minden olyan eszköz vagy eszközök hálózata, melyek összességének vagy részének segítségével egy bizonyos program lehetővé teszi az automata adatfeldolgozást.

“Hiperhivatkozás” minden olyan egy bizonyos weboldalon elhelyezett link, mely lehetővé teszi a más weboldalakhoz, információforrásokhoz vagy másokhoz történő hozzáférést a standard protokollokon keresztül.

A “Jelszó” a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely a felhasználói névvel együtt lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz történő hozzáférést.

A “Felhasználói név” a felhasználó által választott betűkből, számokból és/vagy más karakterekből álló egyéni kód, mely azonosítja a felhasználót a felhasználói fiókhoz történő hozzáférésekor.

“Véletlen eseménynek” minősül minden a szerződés pillanatában előre nem látható körülmény, mely a szolgáltatások biztosítását ellehetetleníti.

A szerződés tárgya

2. Cikk

A NaturalSwiss szolgáltatásait kizárólag a felhasználó engedélyével az alábbiakban meghatározottak szerint és az egyes szolgáltatások biztosítására vonatkozó www.naturalswiss.hu weboldalakon közzétett egyéb feltételek teljesítésével biztosítja.

A jelen szerződési feltételek által szabályozott szolgáltatások a források és szolgáltatások egy összetett halmazát jelentik, melyeket a www.naturalswiss.hu weboldalán elérhető szerződési feltételekben meghatározottak szerint csak előzetes regisztrációval, illetve regisztrációval és a vonatkozó ár megfizetésével vehetők igénybe.

A www.naturalswiss.hu weboldal felhasználói szabályai vonatkoznak minden olyan forrás és szolgáltatás igénybevételére, melyek a vásárlók előzetes regisztrációját teszik szükségessé.

A felhasználó maga köteles minden olyan számítógépet és más technikai eszközt, internet hozzáférést, illetve az információs csomagok a felhasználó és a weboldal közötti átviteléhez szükséges kapcsolatot biztosítani, melyek a biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek. A Herbal Life s.r.o. nem vállal felelősséget olyan esetekre, melyekben a felhasználó nem fér hozzá a szolgáltatásokhoz, amennyiben ezek olyan problémából adódnak, melyek cégünktől függetlenek (hardver vagy szoftver probléma, internetes kapcsolatra vonatkozó problémák, stb.).

A jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak a felhasználó és harmadik fél közötti kapcsolatra, valamint azokra a szolgáltatásokra, melyekre külön szabályozás van érvényben.

3. Cikk

A Herbal Life s.r.o. által biztosított szolgáltatások sokfélék, számuk folyamatosan nő, és a további fejlesztések és bővítések érdekében bármikor módosíthatóak (szabad hozzáférés, előzetes regisztráció, a vonatkozó ár regisztrációt követő megfizetése), valamint számuk, jellemzőik, és biztosításának módja bármikor megváltoztatható.

Az általános szerződési feltételek elfogadása. Regisztráció

4. Cikk

A rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételéhez a felhasználónak a www.naturalswiss.hu weboldalon elérhető regisztrációs űrlap online kitöltésével regisztrálhat, mellyel egy időben elfogadja a jelen szerződési feltételeket.

A regisztrációs űrlap kitöltésével és az “I have read the General Terms and Conditions and I agree with it” (“Elolvastam és elfogadom a szerződési feltételeket”) mező kipipálásával, valamint a “Create my account now!” (“Hozd létre a fiókomat most!”) virtuális gombra való kattintással a felhasználó egy elektronikus nyilatkozatot hoz létre az EU elektronikus okirat értelmében, és elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen szerződési feltételekben foglaltakat, és vállalja, hogy azoknak megfelelően jár el. Az elektronikus nyilatkozat, melyet a Herbal Life s.r.o. szerverén keresztül egy olyan általánosan elfogadott technikai átalakítást biztosító módon tárolunk, mely lehetővé teszi a nyilatkozat reprodukcióját, az említett jogszabályozás értelmében elektronikus okiratnak minősül. A Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll a felhasználók IP címét valamint bármely más, a felhasználók azonosításához, a felhasználók a jelen szerződési feltételek elfogadásáról szóló elektronikus nyilatkozatának reprodukálásához szükséges információkat az esetleges felmerülő jogviták esetére log-fájlokban tárolni. A felhasználó korlátozás nélkül módosíthatja az általa a regisztrációs űrlap kitöltésekor megadott információkat az előbbi 2. bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozat megerősítése előtt.

Cégünk által nyújtott kifizetett szolgáltatások igénybevételéhez, kivéve a regisztrációt, a vonatkozó ár megfizetése elfogadása együttesen szükséges.

A regisztrációs űrlap kitöltésekor a felhasználó köteles az azonosítására alkalmas információkat és az egyéb szükséges elektronikus adatokat a valós tényeknek megfelelően megadni, valamint azok változását a változást követő 7 napon belül bejelenteni. A felhasználó kijelenti és garantálja, hogy az általa megadott adatok a valós tényekkel mindenben megegyeznek és vállalja, hogy a fenti adatok változása esetén frissíti a megadott adatokat.

Amennyiben a felhasználó téves adatokat ad meg, vagy a fenti bekezdés értelmében nem értesít bennünket az adatok változásáról, jogunkban áll a szolgáltatások biztosítását és a felhasználó regisztrációjának támogatását előzetes értesítés nélkül érvénytelennek tekinteni vagy felfüggeszteni. A szolgáltatások biztosításának megtagadása vagy felfüggesztése egyúttal a jelen szerződés felbontásának tekinthető.

A jelen szerződés értelmében kiskorú személyek esetén a szülői vagy gyámsági jogokat gyakorló személy köteles felelősséget vállalni a kiskorú által a Herbal Life s.r.o.-nak, vagy a regisztrációval és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos harmadik feleknek okozott károkért, illetve a hamis adatok megadásával okozott károkért.

Felhasználói név és Jelszó

5. Cikk

A felhasználó felel saját jelszavának védelméért, valamint minden olyan tevékenységért, mely az ő felhasználói neve és jelszava segítségével ő vagy bármely harmadik fél által valósul meg.

A felhasználó köteles a tőle telhető legtöbbet megtenni jelszavának titokban tartása érdekében.

A felhasználó jelszavát nem adhatja ki harmadik félnek, és köteles haladéktalanul értesíteni, amennyiben adatait illetéktelenül használták, vagy arra kísérletet tettek. A fentiektől függetlenül, a felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni, amennyiben a biztosított szolgáltatásokat illetéktelenül vették igénybe.

Az internet protokollok jellegzetességeire tekintettel és a jelszó által védett adatok védelme érdekében a felhasználó vállalja, hogy amennyiben a bejelentkezését követően el kívánja hagyni az oldalt, a “Sign out” (“Kijelentkezés”) virtuális gombra kattint.

Szerződési feltételek módosítása

6. Cikk

A a további fejlesztések és bővítések érdekében,  a vonatkozó alkalmazandó jogszabályok értelmében a jelen szerződési feltételeket a Herbal Life s.r.o. bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

A jelen szerződési feltételek megváltoztatása esetén, irodai címünk: Herbal Life s.r.o. Okružná cesta 92/D, 945 01 Komárno.

A Herbal Life s.r.o. vállalja, hogy emailben és/vagy a felhasználói profilra, a felhasználóik fiókban vagy bármely weboldalán feltűnő helyen elhelyezett értesítővel értesíti a felhasználót a változásról. Amennyiben a fenti második bekezdés értelmében a felhasználó nem nyilatkozik a megváltozott feltételek el nem fogadásáról, úgy a módosítások a felhasználó által is elfogadottaknak tekintendők. Ellenkező esetben a Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll a szolgáltatások biztosítását haladéktalanul beszüntetni az adott felhasználó számára, mely a jelen szerződés azonnali felbontásának tekintendő.

II. Szolgáltatások

Ingyenes szolgáltatások

7. Cikk

A Herbal Life s.r.o. által nyújtott ingyenes szolgáltatások azok a szolgáltatások, melyek a felhasználó a www.naturalswiss.hu webhelyeken keresztül elérhet a jelen szerződési feltételek 4. cikkének 2. bekezdésének értelmében történő regisztrációját követően.

Árak és a fizetés módja

8. Cikk

A szolgáltatásokés termékek vonatkozó árai a www.naturalswiss.hu honlapján kerülnek feltüntetésre, melyeket a Herbal Life s.r.o. bármikor megváltoztathat. Az egyes feltüntetett árak összege /amennyiben szükséges/ már tartalmazza az ÁFÁ-t. Az árak további változtatásai nem érintik azt a felhasználót, aki már kifizetett egy bizonyos szolgáltatást.

Az ár megfizetésére a felhasználó a www.naturalswiss.hu oldalain feltüntetett bármely fizetési módot használhatja.

III. A felek jogai és kötelezettségei

A felhasználó jogai és kötelezettségei

9. Cikk

A felhasználónak jogában áll a jelen szerződési feltételek értelmében nyújtott online szolgáltatásokhoz A Herbal Life s.r.o által meghatározott módon hozzáférni és használni azokat. Az előzetes regisztrációt igénylő szolgáltatások eléréséhez a felhasználó köteles felhasználói nevet és jelszót megadni.

10. Cikk

A felhasználónak jogában áll az általa a www.naturalswiss.hu ra történő regisztrációja során megadott adatokhoz hozzáférni és módosítani. Ezeket a jogokat a felhasználó felhasználói profilján keresztül online gyakorolhatja.

11. Cikk

A www.naturalswiss.hu  webhelyen található tartalmak, beleértve nem kizárólag a szövegek, képek, dizájnok, ábrák, fényképek és más videó anyagok, hanganyagok, formátumok, szoftverek, adatok, adatbázisok (Beleértve a www.naturalswiss.hu adatbázisát) és más anyagok, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok a szellemi tulajdonjogi törvényének védelme alatt, és a Herbal Life s.r.o. vagy más, a Herbal Life s.r.o számára használati jogot biztosító harmadik fél kizárólagos tulajdonában állnak. A felhasználó nem használhatja saját célokra a www.naturalswiss.hu webhelyet, a szolgáltatásokat vagy a webhely tartalmának bármely részét.

A felhasználó hozzáférési joga nem foglalja magában a www.naturalswiss.hu webhely tartalmának vagy annak bármely részének másolását vagy reprodukálását, illetve a Herbal Life s.r.o., vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogok használatát, kivéve, ha olyan nem jelentős mennyiségű tartalom csupán személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásáról van szó, mely nem sérti a szerzők törvényes érdekeit, vagy bármely más tulajdonosok szellemi tulajdonjogait. A fentiek ellenére, a felhasználó nem távolíthat el egyetlen jelölést vagy a márkával vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos információt a fenti anyagokból.

Ellenkező értelmű megállapodás hiányában, a felhasználó nem teheti a www.naturalswiss.hu bármely részének tartalmát, vagy az elérhető szolgáltatásokat elérhetővé bármely harmadik fél számára és nem sokszorozhatja azt meg. Ez többek között az jelenti, hogy a felhasználó nem kivonatolhatja és/vagy használhatja újra a www.naturalswiss.hu lényeges részeinek tartalmát és/vagy készíthet ismételten vagy rendszeresen kivonatot vagy használhatja újra a www.naturalswiss.hu tartalmának nem lényeges részeit a Herbal Life s.r.o. írásos engedélye nélkül.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

12. Cikk

A Herbal Life s.r.o. vállalja, hogy a jelen szerződési feltételek értelmében minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.

13. Cikk

A fenti bekezdés ellenére, amennyiben a felhasználó a www.naturalswiss.hu tartalmának, vagy a tartalom bármely részének szellemi tulajdonjogait megsérti, a Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll a felhasználó felhasználói nevét és jelszavát törölni.

14. Cikk

A Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll, de nem köteles, a felhasználó számítógépére sütiket – egy internetes szerveren lévő weboldalon keresztül létrehozott és a felhasználó merevlemezén tárolt kis szöveges fájlokat telepíteni, mely lehetővé teszi a felhasználóval kapcsolatos információk visszaállítását és tevékenységének követését.

A Herbal Life s.r.o. hiperhivatkozásokat és reklámhirdetéseket helyezhet el a www.naturalswiss.huwebhelyen harmadik felek – partnerek – szolgáltatásainak és termékeinek forgalmazása érdekében. A Herbal Life s.r.o. nem vonható felelősségre ezeknek a termékeknek az elérhető mennyiségért, valamint a szolgáltatások tartalmáért, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséért, beleértve a szolgáltatások biztosítását, amennyiben a harmadik felek – partnereink – nem tartoznak a Herbal Life s.r.o. irányítása alá.

A Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll a felhasználóknak az új szolgáltatásokkal, illetve a partnerei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatókat, a jelen szerződési feltételek változásáról szóló értesítést, valamint a továbbiakban nyújtott szerződések igénybevételéről szóló tájékoztatást küldeni.

15. Cikk

A Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll, de nem köteles, saját belátása szerint eltávolítani, törölni vagy blokkolni a www.naturalswiss.huwebhely tartalmának bármely részét.

A Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll, de nem köteles, bármely a szerverén elhelyezett tartalmat elmenteni és átadni harmadik félnek, valamint az illetékes hatóságoknak, amennyiben ez a cég, vagy más, harmadik fél jogvédelmét, törvényes érdekeinek vagy biztonságának érdekeit szolgálja, valamint azokban az esetekben, amikor a vonatkozó tartalmat az illetékes állami hatóságok igénylik.

IV. Személyes adatok védelme

Személyes adatok

16. Cikk

A Herbal Life s.r.o.-nak jogában áll a jelen szerződési feltételek 4. cikkének 2. bekezdésének értelmében a regisztrációt követően a felhasználókkal kapcsolatos minden adatot begyűjteni, felhasználni és feldolgozni. A felhasználók azonosítására szolgáló információk tartalmazhatják a felhasználó keresztnevét, családnevét, címét, telefonszámát, és bármely más adatát, melyet a felhasználó a regisztráció során megad. Ez az információ ugyancsak tartalmazhat bármely más adatot, melyet a felhasználó tölt ki, ad meg vagy használ a nyújtott szolgáltatások igénybevétele kapcsán vagy bármilyen promócióban, nyereményjátékban, versenyben vagy kutatásban, stb. való részvételével.

Személyes adatok feldolgozása

17. Cikk

A Herbal Life s.r.o. a jelen szerződési feltételek értelmében köteles a felhasználók személyes adatait kellő gondossággal kezelni és felelősséget vállalni azon adatok védelméért, melyekhez a szolgáltatások igénybevételének kapcsán jutott, kivéve a vis maior, véletlen események vagy harmadik felek szándékos visszaélése esetén.

A regisztrációs űrlapon feltüntetheti, hogy mely adatok megadása kötelező és melyek önkéntesek, valamint feltüntetheti az adatok megadásának megtagadásának következményeit. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a fenti rendelkezések szerint dolgozzák fel.

Az első bekezdés előírásai nem érvényesek abban az esetben, ha a felhasználó vagy az ő irányítása alatt álló más személy szándékos visszaélés során harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit megsérti. Ebben az esetben Herbal Life s.r.o. kiadhatja a felhasználó személyes adatait az illetékes állami hatóságoknak az alkalmazandó jognak megfelelően.