GDPR – Adatkezelési Tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.Személyes adatok kezelésének célja
Személyes adatait a https://www.naturalswiss.eu weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük. A sajtó regisztrált munkatársainak adatait továbbá a sajtókapcsolatok fenntartása érdekében kezeljük.Személyes adatok kezelésének jogalapja
Személyes adatainak kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

  1. webáruház üzemeltetése [vezetéknév, keresztnév, profilkép, email cím, jelszó, vásárlásból történő kizárás ténye, kizárva egyes fizetési módokból, törzsvásárlói pontok, kuponfelhasználás ténye, hozzászólások, vásárlások] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul
  1. webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges
  1. marketing tevékenységhez (hírlevél küldés, elfogyott termék értesítő, személyre szabott ajánlatok, adatvezérelt marketing) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, kedvenc illat, hírlevél megerősítés, hírlevél leiratkozás, nem, születésnap, névnap, hajtípus, bőrtípus, kedvelt illatok, van-e 10 év alatti gyereke, gyerekei száma, kismama-e, vásárlói szegmens, felhasználó vásárló-e, felhasználói érték, böngésző extensiont telepített-e, automata levélsorozat ténye, törzsvásárlói pontok, előzményi vásárlások, kuponfelhasználás ténye, sms értesítőről szóló kérelem, kedvenc termék, termék jóváírás, kupon jóváírás, kosarak, Natural Swissnek küldött e-mailek] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul
 1. sajtó kapcsolatok fenntartásához kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, újságíró-e, melyik médiumot képviseli, pozíciója az adott médiumnál] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama
Személyes adataidat az alábbi időtartamban kezeljük:

 1. webáruház üzemeltetése – hozzájárulása visszavonásáig,
 2. webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
 3. marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok – hozzájárulása visszavonásáig,
 4. sajtókapcsolatok fenntartásához kapcsolódó adatok – hozzájárulása visszavonásáig.

A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a ránk irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

Sütik alkalmazása
Amikor a weboldalt használja, az az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten Önnek tetsző ajánlatokkal találkozik a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesüljön a honlap böngészése közben. A sütiket bármikor törölheti a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás
Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) – látogatottsági statisztikák;
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) – hirdetések;
 • GLS Kft. – csomagszállítás;
 • DHL Express Magyarország Kft. – csomagszállítás;
 • Natural Swiss  – reklámügynöki [marketing] szolgáltatások, számviteli és pénzügyi szolgáltatások, ügyfélszolgálati, IT szolgáltatások;
 • Herbal Life s.r.o., Okruzna cesta 92/D/4, 945 01, Komárno, Szlovákia – csomagolás

A NaturalSwiss Európai Unión belüli központja Szlovákiában található: Herbal Life s.r.o., cégjegyzékszáma: SK2024132649, székhelye: Okruzna cesta 92/D/4, 945 01, Komárno, Szlovákia) a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet] alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a https://www.naturalswiss.eu weboldalon üzemeltetett webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Herbal Life s.r.o.
Adatkezelő székhelye: Okruzna cesta 92/D/4, 945 01, Komárno, Szlovákia
Adatkezelő telefonszáma: +41 225 181 348
Adatkezelő email címe: [email protected]
Weboldal: https://www.naturalswiss.eu

Adatbiztonság
A személyes adatait tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez. A felhasználók által a regisztráció során megadott jelszavak szöveges formában nem kerülnek tárolásra, annak kizárólag az úgynevezett ’hash lenyomata’ lelhető fel.

Az érintettek jogai
Hozzáférési jog
Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott – információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

Törléshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog
Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozik az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
Ennek feltétele, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel, bírósági jogorvoslat
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., [email protected]).
Jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra jogosult.

Amenniyben úgy véli, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogait, bírósághoz fordulhat.
Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

Személyes adatok forrása
Személyes adatait Ön bocsátotta a rendelkezésünkre a webáruház használata során.